ДАННИ ЗА ФАКТУРА

ТЕХНО КОМЕРС ООД
Перник, 2300
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №23

ЕИК/Булстат: 113513071
ЗДДС №: BG113513071
М.О.Л.: Валентин Петров

КОНТАКТИ
България, гр. Перник
Ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №23
Отдел техника: 0896 621 064
Стационарен: 076 63 19 95
БАНКОВА СМЕТКА

 

UniCredit Bulbank
IBAN: BG44UNCR76301076394286
BIC: UNCRBGSF

Работно време на магазин ТЕХНОКОМЕРС

СТАРТИРА ПРОЕКТ „УМЕНИЯ ЗА ПОВЕЧЕ ЕФЕКТИВНОСТ В
„ТЕХНО КОМЕРС” ООД ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАЕТИ ЛИЦА“
ДОГОВОР BG05M9OP001-1.057-0260 -C01