ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

 

ГРАФИК ЗА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Понеделник: гр. София
Вторник: гр. Радомир и селата (След 14:00 ч.)
Сряда: гр. Перник
Четвъртък: гр. Брезник, посока гр. Трън и селата (до 30 км. след 14:00 ч.)
Петък: гр. Перник
Събота: гр. Радомир и селата (След 14:00 ч.)
Неделя: с. Долно Драгичево, с. Горно Драгичево, с. Рударци, с. Мърчаево, с. Кладница, с. Студена

 

ТАРИФИ ЗА МАРШРУТИ ИЗВЪН ГРАФИКА СЛЕД 14:00 ч.

1. РАДОМИР - 12 лв.
2. БАТАНОВЦИ - 7 лв.
3. РУДАРЦИ - 7 лв.
4. КЛАДНИЦА - 9 лв.
5. СТУДЕНА - 10 лв.
6. ЛЮЛИН - 10 лв.
7. БРЕЗНИК - 18 лв.
8. ГОРНО ДРАГИЧЕВО - 6 лв.
9. СОФИЯ - 10 лв.

СТАРТИРА ПРОЕКТ „УМЕНИЯ ЗА ПОВЕЧЕ ЕФЕКТИВНОСТ В
„ТЕХНО КОМЕРС” ООД ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАЕТИ ЛИЦА“
ДОГОВОР BG05M9OP001-1.057-0260 -C01