ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

ГРАФИК ЗА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Понеделник: Община Перник, гр. София
Вторник: Община Перник, Община Радомир (След 14:00 ч.)
Сряда: Община Перник
Четвъртък: Област Перник, Община БрезникОбщина Трън (до 30 км. след 14:00 ч.)
Петък: Община Перник
Събота: Община Радомир и селата (След 14:00 ч.)
Неделя: Община Перник

ТАРИФИ ЗА МАРШРУТИ ИЗВЪН ГРАФИКА СЛЕД 14:00 ч.

1.2 лева на километър с вкл. ДДС

Top Market