ДАННИ ЗА ФАКТУРА

ТЕХНО КОМЕРС ООД
Перник, 2300 ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №23
ЕИК/Булстат: 113513071
ЗДДС №: BG113513071
МОЛ: Валентин Петров

БАНКОВА СМЕТКА

UniCredit Bulbank
IBAN: BG44UNCR76301076394286
BIC: UNCRBGSF