Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: ТЕХНО КОМЕРС ООД
Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 02.09.2020 г.
Начало на проекта: 02.12.2020 г.

 

Проект и главна цел:

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

За повече информация:

гр. Перник, ул. Св. Св Кирил и Методий, номер 23
Е-mail: office@techno-bg.com technokomersood@abv.bg
Лице за контакт: Валентин Петров

02.09.2020 г.

Top Market