Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: ТЕХНО КОМЕРС ООД
Обща стойност: 50 000.00 лв. европейско и 0.00лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 19.10.2021 г.
Продължителност: 3 месеца

 
Проект и главна цел: №BG16RFOP002-2.089-2934-C01

Цел:Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

За повече информация:
гр. Перник, ул. Св. Св Кирил и Методий, номер 23
Е-mail: office@techno-bg.com technokomersood@abv.bg
Лице за контакт: Валентин Петров

Top Market